Strona główna projektu»Aktualności»Warsztaty dla Nauczycieli i Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych


W ramach projektu „Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” odbyły się warsztaty dla Nauczycieli oraz warsztaty dla Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.

W ramach warsztatów zaprezentowany został realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projekt oraz opracowane materiały edukacyjne, przybliżona została problematyka dotycząca azbestu i jego szkodliwości dla zdrowia, przedstawione zostały regulacje prawne i możliwości finansowania usuwania azbestu. Uczestnicy warsztatów dla Nauczycieli wymieniali się doświadczeniami edukacyjnymi oraz uczestniczyli w prezentacji wybranych scenariuszy zajęć lekcyjnych, a także gimnazjalnego projektu edukacyjnego „Azbest – aktualny problem, czy przeszłość?”

Wszystkim Uczestnikom warsztatów dziękujemy za obecność i zaangażowanie!