Strona główna projektu»Aktualności

„Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” - zakończenie projektu

Stowarzyszenie Ekopsychologia w okresie od września 2011 roku do końca listopada 2011 roku zrealizowało projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”. Projekt dofinansowany został ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem było zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi i w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarza azbest.

Projekt zrealizowany został poprzez działania edukacyjne w postaci cyklu szkoleń skierowanych do czterech grup odbiorców: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych, a także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania związane z ochroną środowiska. 

Dodatkowym aspektem projektu był obszar działalności informacyjnej wykorzystujący stronę internetową www.azbest.ekopsychologia.pl oraz opracowane w ramach projektu materiały w postaci ulotek informacyjnych, plansz edukacyjnych oraz kompeksowej publikacji dotyczącej azbestu

Wszystkie zaplanowanie w ramach projektu działania zostały zrealizowane w okresie od września do listopada 2011 roku. 

Więcej...

O Projekcie

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu pt. "Uważaj na azbest" autorstwa Pani Joanny Piwowarczyk, który został opublikowany w październikowym numerze Gazety Ogrodzienieckiej - do pobrania w zakładce "Do pobrania".

Zapraszamy również na strony internetowe, gdzie zamieszczono informacje na temat Projektu i zdjęcia ze szkoleń:


Szkolenia dla Uczniów

Aktualnie, w ramach projektu „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” przeprowadzany jest cykl szkoleń dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego.

Więcej...

Warsztaty dla Nauczycieli i Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych


W ramach projektu „Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” odbyły się warsztaty dla Nauczycieli oraz warsztaty dla Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.

Więcej...

Inauguracja Projektu

W piątek, 7 października w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyło się spotkanie inaugurujące Projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”.

W ramach inauguracji Projektu odbyły się warsztaty dla Przedstawicieli Samorządów Powiatu Zawierciańskiego mające na celu  przedstawienie zagrożeń spowodowanych azbestem, zapoznanie z programem edukacyjnym realizowanym w ramach projektu „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”, wymianę doświadczeń związanych z realizacją wytycznych Krajowego i Wojewódzkiego Programu usuwania azbestu, a także przybliżenie aktualnego stanu prawnego oraz możliwości finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu.

Więcej...

Warsztaty: Jak uczyć o azbeście?

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli oraz Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Powiatu Zawierciańskiego na warsztaty pt. Jak uczyć o azbeście?

Więcej...

Oferta pracy

Stowarzyszenie Ekopsychologia nawiąże współpracę z wykładowcą/ trenerem, który przeprowadzi cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z azbestem.

Więcej...