Strona główna projektu»Aktualności»Szkolenia dla Uczniów

Aktualnie, w ramach projektu „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” przeprowadzany jest cykl szkoleń dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego.

W szkoleniach na temat azbestu, jego negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania biorą udział uczniowie IV, V i VI klas Szkół Podstawowych oraz I, II i III klas Gimnazjów Powiatu  Zawierciańskiego. Do tej pory w Projekcie wzięło udział 50 Szkół, w tym 18 Gimnazjów i 32 Szkoły Podstawowe.

Każdy z Uczniów biorących udział w szkoleniu otrzymuje ulotkę informacyjną, a dodatkowo w każdej Szkole pozostawiane są materiały edukacyjne przygotowane w ramach Projektu - plansze edukacyjne, ulotki informacyjne oraz kompleksowa publikacja dotycząca problematyki azbestu. Ze wszystkimi materiałami, jak również multimedialnymi prezentacjami dla Uczniów zapoznać się można w zakładce "Do Pobrania" - zapraszamy!

Zapraszamy również na strony internetowe Szkół, które zamieściły informacje na temat Projektu:


Wszystkim Uczniom serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w przeprowadzanych zajęciach, a Dyrekcji Szkół oraz Nauczycielom za ciepłe przyjęcie, pomoc i zaangażowanie w Projekt!