WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma ogromną przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz spotkał się z przychylną oceną Marszałka Województwa Śląskiego i Starosty Powiatu Zawierciańskiego. Partnerem projektu jest Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Celem realizowanego przez nas Projektu jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego w zakresie postępowania z wyrobami azbestowymi oraz w obszarze identyfikacji zagrożeń zdrowotnych, jakie stwarza azbest. Zamierzony cel osiągnięty zostanie poprzez edukację dzieci i młodzieży, nauczycieli i organizacji pozarządowych. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie cyklu szkoleń, wydanie publikacji dotyczącej azbestu, przygotowanie plansz edukacyjnych oraz ulotek informacyjnych adresowanych do wszystkich mieszkańców Powiatu.

 

Zapraszamy!