Strona główna projektu»Działania

W ramach realizowanego przez nas Projektu „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” zaplanowane zostało pięć grup działań:

1. Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kompleksowej publikacji dotyczącej problematyki azbestu - 110 stron, format A5 nakład 800 egzemplarzy;

2. Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja planszy edukacyjnej - format B1, nakład 800 egzemplarzy;

3. Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja ulotki edukacyjnej - 12000 sztuk, format A4, składane do formatu DL;

4. Opracowanie oraz przeprowadzenie szkoleń na temat azbestu, jego negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania. Adresatami szkoleń będą cztery grupy odbiorców: uczniowie IV, V i VI klas szkół podstawowych oraz I, II i III klas gimnazjów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego (67 szkół), nauczyciele, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych;

5. Działania promocyjne (m. in. strona www).