Strona główna projektu»Zespół

Marta Tarabuła-Fiertak - pracownik Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Fundacji Aktywnej Edukacji. Autorka artykułów naukowych, materiałów dydaktycznych oraz szkoleniowych z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami komunalnymi dla dzieci i dorosłych. Doświadczony trener, specjalizujący się w prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi. Wykonawca a także koordynator projektów badawczych z zakresu społecznych aspektów ochrony środowiska oraz projektów edukacyjnych z ochrony środowiska i przyrody.

Dr Andrzej Fiertak – pracownik naukowy Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się rytmami biologicznymi i procesami starzenia a także procesami transformacji nowotworowej. Specjalista z dziedziny mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Doświadczony dydaktyk, poza wykładami dla studentów prowadzi zajęcia dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych, także o tematyce związanej z azbestem. W ramach działalności Fundacji Aktywnej Edukacji prowadzi „Małe Laboratorium Przyrodnicze” – warsztaty dla przedszkolaków.

Anna Marek – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Do głównych obszarów jej zainteresowań należy prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo handlowe, obrót nieruchomościami, negocjacje i mediacje. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania organizacjami i projektami. Uczestniczka szkoleń medialnych i warsztatów w zakresie prezentacji publicznych oraz sztuki mówienia.

Katarzyna Juras - absolwentka kierunku biologia i geologia o specjalności ochrona przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania swe skupia na edukacji ekologicznej- szczególnie na tematach związanych z odpadami, zrównoważonym rozwojem oraz Naturą 2000. Realizuje się jako trener. Brała udział w projektach edukacyjnych dotyczących azbestu, prowadząc warsztaty oraz opracowując materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży powiatu nowosądeckiego oraz zawierciańskiego. Współpracuje z Fundacją Aktywnej Edukacji prowadząc warsztaty przyrodniczo-ekologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Miłośniczka przyrody i stylu życia „eko”.

Monika Ochwat-Marcinkiewicz - Pracownik Stowarzyszenia Ekopsychologia. Koordynator wielu projektów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów: (1) prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych dot. „Zagrożenia jakie może powodować azbest”, (2) Grupowe Doradztwo Zawodowe w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”, (3) Doradztwo psychologiczne w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”, (4) „Komunikacja interpersonalna w rodzinie” na zlecenie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn, (5) Doradztwo Zawodowe dla kobiet w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Wesołowie na zlecenie Stowarzyszenia Ekopsychologia, (7) cykl seminariów szkoleniowych dla samorządów lokalnych „Wspólnie dla Karpat czyli jak planować i rozwijać turystykę przyjazną środowisku w Twojej gminie”, (8) Zajęcia warsztatowe nt. „Jak otworzyć się na zmiany, przełamać wewnętrzne opory i bariery” na zlecenie  Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach Zimowego Uniwersytetu Kobiet Wiejskich w Zakliczynie, (9) Warsztaty „Wzmocnienie predyspozycji interpersonalnych kandydatów do Służby Cywilnej” na zlecenie Centrum Edukacji „Manager”, Treningi dla Koordynatorów Grup Roboczych w ramach projektu „Budowanie Koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat”.