Strona główna projektu»Partnerzy Projektu

Partnerem Projektu „Uważaj na Azbest! Program dla Powiatu Zawierciańskiego” jest Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Gmina Ogrodzieniec, wychodząc naprzeciw rozwiązaniu problemu likwidacji azbestu, wykonała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy, a  także opracowała i przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec”. Nadrzędnym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Widząc potrzebę podjęcia działań edukacyjnych na terenie Gminy, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec objął patronatem projekt edukacyjny „Uważaj na Azbest! Program dla Powiatu Zawierciańskiego”. W ramach Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec udostępnia salę konferencyjną na spotkania i warsztaty, promuje projekt w środowiskach lokalnych oraz udziela pomocy w rekrutacji uczestników szkoleń - nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz szkół.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Partnera: www.ogrodzieniec.pl