Strona główna projektu»Finansowanie Projektu

Projekt „Uważaj na Azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego" jest programem dofinansowanym ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodatkowo, środki przeznaczone na wydruk kompleksowej publikacji dotyczącej tematyki azbestu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pozostałe środki pochodzą ze środków własnych Członków i Wolontariuszy działających w ramach Stowarzyszenia Ekopsychologia.