Strona główna projektu»Adresaci Projektu

Projekt „Uważaj na azbest – program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” skierowany jest do czterech grup adresatów

  1. uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych oraz I, II i III klas gimnazjów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego;
  2. nauczycieli – przyrodników oraz wychowawców ze wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego;
  3. przedstawicieli samorządów lokalnych – pracowników Urzędów Miast i Gmin Powiatu Zawierciańskiego oraz Starostwa Powiatowego zatrudnionych w referatach ochrony środowiska, a także Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast i gmin Powiatu Zawierciańskiego i Starosty Powiatu Zawierciańskiego;
  4. przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania związane z ochroną środowiska mających siedzibę w Powiecie Zawierciańskim, lokalnych liderów oraz wolontariuszy pragnących zaangażować się w działania mające na celu zmniejszenie ilości azbestu w Powiecie Zawierciańskim.

 

Dodatkowo, adresatami podejmowanych w ramach projektu działań będą wszyscy mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego mający możliwość skorzystania z informacji oraz materiałów edukacyjnych przekazanych przez uczniów, nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz wolontariuszy. 

W ramach realizowanego przez nas Projektu "Uważaj na azbest!” zaplanowane zostało pięć grup działań:

1.    Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kompleksowej publikacji dotyczącej problematyki azbestu - 110 stron, format A5 nakład 800 egzemplarzy;

2.    Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja planszy edukacyjnej - format B1, nakład 800 egzemplarzy;

3.    Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja ulotki edukacyjnej - 12000 sztuk, format A4, składane do formatu DL;

4.    Opracowanie oraz przeprowadzenie szkoleń na temat azbestu, jego negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania. Adresatami szkoleń będą cztery grupy odbiorców: uczniowie IV, V i VI klas szkół podstawowych oraz I, II i III klas gimnazjów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Zawierciańskiego (67 szkół), nauczyciele, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych;

5.    Działania promocyjne (m. in. strona www).